Näsby tullkvarn
   
Välkommen till Ås hembygdsförening
0485 - 662130
 
Hembygdsstugan

Startsida    Ås hembygdsförening     Evenemang     Föreningsliv     Sevärdheter     Ås emellan     LänkarÅs kyrkaKyrkobyggnaden

Den första kyrkan i Ås uppfördes i mitten av 1100-talet. I likhet med många andra kyrkor på Öland och Gotland så fick även Ås kyrka karaktär av  försvarskyrka.  Tornets tjocka murar och små fönster vittnar därom. Man vet inte varför tornet ligger i öster, något som är mycket ovanligt.

 Långhuset  var mycket kortare än det är i dag och endast två små bågformade fönster på södra och norra sidan släppte in lite dagsljus.

Först efter 600 år, 1773 byggdes kyrkan till, kyrkans yttre rappades och ett luftigt trätunnvalv byggdes i stället för det gamla plana innertaket. År 1787 målades kyrkan invändigt för första gången och 1803 fick Ås kyrka sin första orgel.

Historia


Under Ås kyrkas långa historia har många präster tjänstgjort. Ett femtiotal har kunnat namnges. Men Ås kyrkas historia är inte endast dess prästers. Öland och dess försvarskyrkor utsattes redan under 1170-talet och fram till 1200-talets mitt av angrepp från hedniska vikingar.

1611 och 1677 var det danskarna som angrep. Vid dessa tillfällen grävdes en av kyrkklockorna i den dåvarande klockstapeln ned på hemlig plats för att inte falla i fiendens händer, men  måste klockan uppgravas och fienden i händerna levereras, eljest hotade fienden att bränna hela socknen.  En ny lillklocka göts emellertid redan 1680. Den pryds av ett krusifix samt två hjortar och hänger nu bredvid storklockan, gjuten 1827 av S.G. Grönwall i Stockholm. Det var dessa två klockor som under ett antal år ringde i det  Nya året  i TV.

När Ås kyrka byggdes till under 1700 -talet på grund av trängseln i den gamla kyrkan, uppgick folkmängden i Ås socken till cirka 600 personer. I dag bor här endast ett 80-tal, som alla strävar efter att kyrkan skall fortbestå , djupt medvetna om dess kulturhistoriska värde och roll i människosläktets förflutna och framtid.Tillbaka till startsidan