Näsby tullkvarn
   
Välkommen till Ås hembygdsförening
0485 - 662130
 
Hembygdsstugan

Startsida    Ås hembygdsförening     Evenemang     Föreningsliv     Sevärdheter     Ås emellan     LänkarÅs hembygdsförening historikÅr 1949 den 22 juli bildades hembygdsföreningen för Ölands södra kontrakt, och under de dryga 50 åren har mycket hänt som är värt att nämna.

År 1950 skänkte Edvin Johansson, Kärra, en ryggåsstuga till föreningen som i september nämnda år flyttades den till sin nuvarande plats intill Ås kyrka.

1959 beslöt hembygdsföreningen att under sommaren ordna med  kyrkkaffe på midsommardagen,  en tradition som gäller än idag.

1960 sedan Ås folkskola nedlagts fick hembygdsföreningen möjlighet att disponera lokalen i Åsgården som möteslokal. Den används idag som föreläsning och festlokal.

1966 inköptes ett  minneskors  som placerades vid Sankt Johannis Kapell på södra udden. Den högtidliga invigningen av minneskorset förrättades midsommardagen den 25 juni.

1975 efter tre års intensivt arbete var hembygdsföreningen bok  Ås - socknen på Ölands sydspets  färdig för utgivning.

Den största händelsen i Ås hembygdsförenings 26-åriga historia skrevs den 30 juli 1975, när  Kung Carl XVI Gustav  efter inbjudan gästade hembygdsföreningen i samband med firandet av Åsbokens utgivande. Kungen bjöds på kroppkakor och fick mottaga ett skinnband av Åsboken.

1991 lördagen den 27 juli arrangerades  Näsby Marknad  för fösta gången, den blev en stor succé och har därefter blivit tradition med ett stort antal besökare varje år.

1999 gick Ås och Ventlinge hembygdsföreningar gemensamt ut med en kampanj och namninsamling för att få  Karl X Gustavs mur  renoverad. Namninsamlingen gav 2.365 namnunderskrifter som tillställdes Statens Fastighetsverk och Länsstyrelsen i Kalmar län.

Kampanjen fick ett stort gensvar från press och allmänhet. Men trots detta har ingenting hänt, på grund av penningbrist enligt berörda parter.

2003 lagom till  Kroppkaksfesten  i oktober ger hembygdsföreningen ut en bok om samtliga 100 fastigheter i församlingen. Ett flerårigt arbete där samtliga fastighetsägare har berättat om sitt hus historia.
Och fortsättning följer…
Tillbaka till startsidan