Näsby tullkvarn
   
Välkommen till Ås hembygdsförening
0485 - 662130
 
Hembygdsstugan

Startsida    Ås hembygdsförening     Evenemang     Föreningsliv     Sevärdheter     Ås emellan     LänkarNäsby TullkvarnRedan vid slutet av 1600-talet fanns nio väderkvarnar i Ås socken, därav sex i Näsby, en i Kärra och två på Ottenby. Det intensiva kvarnbyggandet under 1700-talets senare del och under 1800-talets början medförde, att antalet år 1820 hade ökat till 18 husbehovskvarnar och en tullkvarn.

I vår socken synes det ha funnits en väderkvarn på varje gård. Även de mindre gårdarna hade sin kvarn. Alla dessa kvarnar med undantag av en, revs under 1920-talet.

Den stora  tullkvarnen i Näsby  - nu i hembygdsföreningens ägo, flyttades i slutet av 1800-talet från Grädgård till Näsby alvar. Kvarnen är den  näst största stubbkvarnen på ön,  och har en stor del av den gamla inredningen och inventarierna kvar.

Ingen renovering har ägt rum invändigt. Däremot har en omfattande renovering utförts i början på 1960-talet samt år 2002 då samtliga vingar byttes ut, stöttor och skadad panel har bytts ut och kompletterats. Hela byggnaden, tak, fasader och vingar är ytbehandlade med linoljebaserad tjära. Nyinvigning av kvarnen skedde den 5 oktober 2002. Den sista mjölnaren var Johan Nilsson.

Kulturhistorisk status


Näsby tullkvarn ligger inom  världsarvsområdet  Södra Ölands odlingslandskap och inom riksintresset för kulturmiljövård nummer 1, Ås i Mörbylånga kommun.


 

Tillbaka till startsidan