Näsby tullkvarn
   
Välkommen till Ås hembygdsförening
0485 - 662130
 
Hembygdsstugan

Startsida    Ås hembygdsförening     Evenemang     Föreningsliv     Sevärdheter     Ås emellan     LänkarÅs socken Ås  är Ölands sydligaste socken. Den omfattar öns smala sydspets jämte ett litet stycke av den begynnande östöländska kustslätten.

I norr gränsar Ås till  Ventlinge och Gräsgårds socknar,  i väster till Kalmarsund och i söder till Östersjön. Socknen saknar ett större samhälle, men det finns fyra byar, vilka alla utom Kärra är belägna på litorinavallen som höjer sig endast 9 meter över havet.

Den nordligaste byn heter  Kärra,  en liten by med endast två gårdar och en bostadsfastighet. Byn har fortfarande kvar sin byakaraktär med en sluten bebyggelse längst den lilla bygatan.

I nordost ligger  byn Enetri,  som har tre gårdar och 6 bostadsfastigheter. Socknens största by är  Näsby.  Byn har alltid haft karaktären av gles radby med flertalet av hustomterna öster om landsvägen. Numera är endast till en tredjedel bebodda året runt, de övriga är inköpta för sommarboende.

Söder om Näsby ligger  Ottenby kungsgård  med Karl X:s mur som nordgräns. Ottenby kungsgård är Ölands största lantegendom.

Längst ut på öns sydspets reser sig  fyren Långe Jan  som med sina dryga 40 meter fram till 1962 var Skandinaviens högsta fyr.

Ölands södra udde är känt för sitt rika fågelliv och här finns numera  Ölands Naturum  som är en av Sveriges viktigaste fågelstationer. Socknen har gynnats med en enastående vacker natur. I samma blickfång kan man skåda bördiga åkrar, gröna ängar, alvarliknande marker, gravfält och strandängar ut mot ett blånande hav.


 

Tillbaka till startsidan